VĂN BẢN

Nhà trường gởi các văn bản luật:

1. Điều lệ Trường THCS

http://www.4shared.com/file/oXqT1IOK/IEU_LE_TRUONG_THCS.html

2. Chuẩn nghề nghiệp

http://www.4shared.com/file/7ll-yTCn/Chuan_nghe_nghiep_GV.html

3. Chiến lược Trường THCS Ngô Tất Tố

http://www.4shared.com/file/Vn4zMOZa/Chien_luoc_Truong_NTT.html

4. Chuẩn Hiệu trưởng THCS

http://www.4shared.com/file/G1MQm0x6/Chuan_HT_THCS.html

Mời các Thầy,  Cô download các tập tin về để tham khảo.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: