HỒ SƠ THI ĐUA CÁ NHÂN 2013-2014

Tháng Năm 12, 2014

Thầy, cô download Hồ sơ thi đua cá nhân năm 2013 – 2014 theo đường link bên dưới:

http://www.mediafire.com/download/fvncbvdy28zyi6z/HỒ_SƠ_THI_ĐUA_CÁ_NHÂN_NH_13-14.rar


LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NH 2013 – 2014

Tháng Tư 3, 2014

Quý PHHS click vào đường link dưới đây tải tập tin Lịch kiểm tra HKII năm học 2013 – 2014:

http://www.mediafire.com/view/spcxce045vejdch/LICH_THI_HKII_NH_2013_2014.xls

 


BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Tháng Ba 17, 2014

Biểu mẫu số 2: hợp đồng làm việc xác định thời hạn

http://www.mediafire.com/view/1nd18cs88dpmnet/Mẫu_số_2_-_Hợp_đồng_làm_việc_xác_định_thời_hạn.doc

Biểu mẫu số 4: hợp đồng làm việc không xác định thời hạn

http://www.mediafire.com/view/ytl773hqr9yv1a2/Mẫu_số_4_-_Hợp_đồng_làm_việc_khong_xác_định_thời_hạn.doc


LỊCH KIỂM TRA CÁC MÔN HỌC HỌC KỲ II NH 2013-2014

Tháng Hai 23, 2014

Quý PHHS click vào đường link để xem lịch kiểm tra thường xuyên (15′) và định kỳ (1 tiết) HKI NH 2013 – 2014

http://www.mediafire.com/view/m6pidj8dd6r19fo/Lich_kiem_tra_dinh_ky_HKII_2013_2014.xls


BDTX 2013-2014

Tháng Mười Một 30, 2013

chương trình BDTX 2013 – 2014:

http://www.mediafire.com/download/11bjvan8py95rsf/chuong%20trinh%20BDTX-THCS%20(2013-2014).rar

Kế hoạch BDTX quận 2013 – 2014

http://www.mediafire.com/view/0v329nkchw29dew/KH_BDTX_quan_PN_2013_2014.doc

Mẫu phiếu học tập

http://www.mediafire.com/view/41q5ukd9lbn4i9b/Mau_phieu_hoc_tap.doc


LỊCH THI HK I NH 2013_2014

Tháng Mười Một 27, 2013

Quý PHHS chọn đường link:

http://www.mediafire.com/view/0jed6ad73reeh0h/LICH%20THI%20HKI%20NH%202013-2014.xls


Lịch kiểm tra các môn học HKI – nh 2013 -2014

Tháng Mười 8, 2013

Quý PHHS click vào đường link để xem lịch kiểm tra thường xuyên (15′) và định kỳ (1 tiết) HKI NH 2013 – 2014

http://www.mediafire.com/?5yww8lwx09op21c


Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.